Lào Cai: Xử phạt 120 triệu đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty THHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị vừa bị xử phạt. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty THHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị vừa bị xử phạt. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty THHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị vừa bị xử phạt. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Lên top