Lào Cai: Vừa mãn hạn tù lại bị bắt sau 30 giờ đi cướp

Đối tượng Đoàn Văn Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: BLC
Đối tượng Đoàn Văn Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: BLC
Đối tượng Đoàn Văn Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: BLC
Lên top