Lào Cai: Chặn đứng vụ hỗn chiến của kẻ cầm đầu có hai tiền án

Nguyễn Văn Tuấn từng mang hai tiền án trước khi chủ mưu vụ hỗn chiến không thành. Ảnh: ĐVCC
Nguyễn Văn Tuấn từng mang hai tiền án trước khi chủ mưu vụ hỗn chiến không thành. Ảnh: ĐVCC
Nguyễn Văn Tuấn từng mang hai tiền án trước khi chủ mưu vụ hỗn chiến không thành. Ảnh: ĐVCC
Lên top