Lào Cai: Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Ma Seo Lềnh cũng số ma túy được thu giữ.
Đối tượng Ma Seo Lềnh cũng số ma túy được thu giữ.
Đối tượng Ma Seo Lềnh cũng số ma túy được thu giữ.
Lên top