Lào Cai: 4 người trong một gia đình bị giết dã man