Lãnh đạo xã "hô biến" đất công rồi giao cho các "quan bà"

Khu vực quy hoạch cho HTX dịch vụ nông nghiệp đã biến thành các ki ốt của các "quan bà". Ảnh: Thanh Phương
Khu vực quy hoạch cho HTX dịch vụ nông nghiệp đã biến thành các ki ốt của các "quan bà". Ảnh: Thanh Phương
Khu vực quy hoạch cho HTX dịch vụ nông nghiệp đã biến thành các ki ốt của các "quan bà". Ảnh: Thanh Phương
Lên top