Lãnh đạo, quản lý không được từ chức trong trường hợp nào?

Lên top