Lạng Sơn: Thu dung nhiều người nhập cảnh trái phép ngày 30 Tết

Nhiều công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam để ăn Tết. Ảnh: V.Toàn.
Nhiều công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam để ăn Tết. Ảnh: V.Toàn.
Nhiều công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam để ăn Tết. Ảnh: V.Toàn.
Lên top