Lạng Sơn: Tạm giữ hai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cơ quan Công an Lạng Sơn tiến hành tạm giữ hai đối tượng Kiên và Vui để củng cố điều tra các chứng cứ liên quan vụ việc. Ảnh: CALS.
Cơ quan Công an Lạng Sơn tiến hành tạm giữ hai đối tượng Kiên và Vui để củng cố điều tra các chứng cứ liên quan vụ việc. Ảnh: CALS.
Cơ quan Công an Lạng Sơn tiến hành tạm giữ hai đối tượng Kiên và Vui để củng cố điều tra các chứng cứ liên quan vụ việc. Ảnh: CALS.
Lên top