Lạng Sơn: Phát hiện thi thể người đàn ông sau 10 ngày mất tích

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể.
Lên top