Lạng Sơn: Phát hiện, bắt giữ nhiều lô "hàng hiệu" không chứng từ

Số hàng lậu tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: BLS.
Số hàng lậu tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: BLS.
Số hàng lậu tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: BLS.
Lên top