Lạng Sơn: Nhận 1.000 nhân dân tệ để đưa 5 người xuất cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng lấy lời khai ban đầu với đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép (áo đen, bên trái). Ảnh: Vi Toàn.
Bộ đội biên phòng lấy lời khai ban đầu với đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép (áo đen, bên trái). Ảnh: Vi Toàn.
Bộ đội biên phòng lấy lời khai ban đầu với đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép (áo đen, bên trái). Ảnh: Vi Toàn.
Lên top