Lạng Sơn: Liên tiếp thu dung người nhập cảnh trái phép giáp Tết

Bộ đội biên phòng Ba Sơn liên tiếp thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Q.Trung.
Bộ đội biên phòng Ba Sơn liên tiếp thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Q.Trung.
Bộ đội biên phòng Ba Sơn liên tiếp thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Q.Trung.
Lên top