Lạng Sơn: Liên tiếp thu dung người nhập cảnh trái phép

Nhiều người ra nước ngoài làm thuê, không có việc do COVID-19 đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong ảnh là lực lượng chức năng và 11 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.T.
Nhiều người ra nước ngoài làm thuê, không có việc do COVID-19 đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong ảnh là lực lượng chức năng và 11 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.T.
Nhiều người ra nước ngoài làm thuê, không có việc do COVID-19 đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong ảnh là lực lượng chức năng và 11 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.T.
Lên top