Lạng Sơn: Hỗn chiến do hất nhầm chén rượu trong quán ốc, 1 người tử vong

Hỗn chiến do hất nhầm chén rượu trong quán ốc khiến 1 người tử vong. Ảnh: Q.Trường.
Hỗn chiến do hất nhầm chén rượu trong quán ốc khiến 1 người tử vong. Ảnh: Q.Trường.
Hỗn chiến do hất nhầm chén rượu trong quán ốc khiến 1 người tử vong. Ảnh: Q.Trường.
Lên top