Lạng Sơn: Chi 200 triệu mua bán hàng trăm cá thể động vật hoang dã

100 cá thể cầy vòi hiện đang nằm trong danh mục bảo vệ động vật hoang dã nhóm IIB. Ảnh: ĐVCC.
100 cá thể cầy vòi hiện đang nằm trong danh mục bảo vệ động vật hoang dã nhóm IIB. Ảnh: ĐVCC.
100 cá thể cầy vòi hiện đang nằm trong danh mục bảo vệ động vật hoang dã nhóm IIB. Ảnh: ĐVCC.
Lên top