Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng buôn mua bán trái phép chất ma túy

Tại cơ quan Công an Thái đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC.
Tại cơ quan Công an Thái đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC.
Tại cơ quan Công an Thái đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC.
Lên top