Lạng Sơn: 1 tuần phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở

Số công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam ăn Tết sau thời gian làm thuê ở nước ngoài. Ảnh: V.T.
Số công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam ăn Tết sau thời gian làm thuê ở nước ngoài. Ảnh: V.T.
Số công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam ăn Tết sau thời gian làm thuê ở nước ngoài. Ảnh: V.T.
Lên top