Làng quê yên bình hơn nhờ lắp “mắt thần” an ninh

Chị Vi ở xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chỉ lên chiếc camera an ninh đã được xã lắp đặt giúp làng quê yên bình hơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Vi ở xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chỉ lên chiếc camera an ninh đã được xã lắp đặt giúp làng quê yên bình hơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Vi ở xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chỉ lên chiếc camera an ninh đã được xã lắp đặt giúp làng quê yên bình hơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top