Lần thứ hai hoãn phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: V.Dũng
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: V.Dũng
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: V.Dũng
Lên top