Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lần đầu khen thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác tham nhũng