Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lệnh khám xét ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC
Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lệnh khám xét ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC
Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lệnh khám xét ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CACC
Lên top