Làm thẻ căn cước gắn chip có phải sửa thông tin trên hộ chiếu?

Khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân phải thay đổi thông tin về nhân thân trong hộ chiếu. Ảnh: V.Dũng
Khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân phải thay đổi thông tin về nhân thân trong hộ chiếu. Ảnh: V.Dũng
Khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân phải thay đổi thông tin về nhân thân trong hộ chiếu. Ảnh: V.Dũng
Lên top