Lâm tặc mở đường mòn, "xẻ thịt" rừng thông 5 lá cổ thụ ở Gia Lai

"Đại công trường" gỗ lậu tại Tiểu khu 406 lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa.
"Đại công trường" gỗ lậu tại Tiểu khu 406 lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa.
"Đại công trường" gỗ lậu tại Tiểu khu 406 lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa.
Lên top