Lâm tặc dùng dao dọa giết lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea Kar để lấy gỗ

Hiện trường 1 vụ cướp gỗ lậu xảy ra tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh: T.X
Hiện trường 1 vụ cướp gỗ lậu xảy ra tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh: T.X
Hiện trường 1 vụ cướp gỗ lậu xảy ra tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh: T.X
Lên top