Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lâm tặc đưa gỗ lậu “lọt” trạm gác cửa rừng

Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Lên top