Lâm tặc đưa gỗ lậu “lọt” trạm gác cửa rừng

Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Gỗ lậu chất lên xe, chở ra ngoài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đ.V
Lên top