Làm sao để nhận được ngay căn cước công dân khi đã làm thẻ nhiều tháng?

Người dân trú trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân tại địa điểm lưu động. Ảnh: LĐO
Người dân trú trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân tại địa điểm lưu động. Ảnh: LĐO
Người dân trú trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân tại địa điểm lưu động. Ảnh: LĐO
Lên top