Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Ninh Thuận đón công dân trở về từ Đồng Nai vào tối 31.7. Ảnh: Văn Nỷ
Ninh Thuận đón công dân trở về từ Đồng Nai vào tối 31.7. Ảnh: Văn Nỷ
Ninh Thuận đón công dân trở về từ Đồng Nai vào tối 31.7. Ảnh: Văn Nỷ
Lên top