Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đắk Lắk:

Làm lộ đề thi công chức, 3 cán bộ bị kỷ luật