Làm lộ bí mật, nguyên cán bộ Thanh tra Chính phủ bị bắt