“Làm liều” chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận, 3 xe taxi bị xử lý

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại Hàm Tân - nơi phát hiện 3 xe taxi chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại Hàm Tân - nơi phát hiện 3 xe taxi chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại Hàm Tân - nơi phát hiện 3 xe taxi chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Phạm Duy
Lên top