Làm giả thẻ nhà báo, con dấu của công an... để bán qua mạng xã hội

Đà Nẵng bắt nhóm làm giả giấy tờ nhà báo, công an qua mạng xã hội. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng bắt nhóm làm giả giấy tờ nhà báo, công an qua mạng xã hội. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng bắt nhóm làm giả giấy tờ nhà báo, công an qua mạng xã hội. Ảnh: Hồ Văn
Lên top