Làm giả nắp lon bia trúng thưởng lừa đảo nhiều cửa hàng tạp hóa

4 đối tượng làm giả nắp bia trúng thưởng lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh:TT.
4 đối tượng làm giả nắp bia trúng thưởng lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh:TT.
4 đối tượng làm giả nắp bia trúng thưởng lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh:TT.
Lên top