Làm giả hồ sơ, một nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam bị bắt

Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Lên top