Làm giả giấy chứng nhận học Luật Lao động với giá “rẻ bèo”

Trần Thị Mỹ Hòa cùng các giấy tờ giả có liên quan. Ảnh: Công an Đồng Nai
Trần Thị Mỹ Hòa cùng các giấy tờ giả có liên quan. Ảnh: Công an Đồng Nai
Trần Thị Mỹ Hòa cùng các giấy tờ giả có liên quan. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top