Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng