Làm giả con dấu để qua mặt cảnh sát và trốn thuế

Nguyễn Thành Luân nhận quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Nguyễn Thành Luân nhận quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Nguyễn Thành Luân nhận quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Lên top