Làm giả chứng minh nhân dân, hộ khẩu để mua hàng trả góp