Làm gì khi đối mặt với tội phạm ma túy manh động, có hàng nóng?

Lực lượng chức năng luồn rừng mật phục bắt các đối tượng buôn ma túy. Ảnh: A.Đ
Lực lượng chức năng luồn rừng mật phục bắt các đối tượng buôn ma túy. Ảnh: A.Đ
Lực lượng chức năng luồn rừng mật phục bắt các đối tượng buôn ma túy. Ảnh: A.Đ
Lên top