Làm gì khi "con nghiện" trốn trại?

Cơ sở cai nghiện Cà Mau - nơi 25 học viên trốn trại.
Cơ sở cai nghiện Cà Mau - nơi 25 học viên trốn trại.
Cơ sở cai nghiện Cà Mau - nơi 25 học viên trốn trại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top