Lâm Đồng: Thêm một vụ trộm đột nhập vào nhà đục két sắt lấy tài sản