Lâm Đồng: Phát hiện nhiều vấn đề, sai phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo

Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ.
Lên top