Lâm Đồng: Một cán bộ quản lý rừng bị chém vào cổ chết tại chỗ