Lâm Đồng: Huy động lực lượng, giải tỏa hầm thiếc tái hoạt động tại khu vực Núi Cao

Huy động lực lượng, giải tỏa hầm thiếc tái hoạt động tại khu vực Núi Cao
Huy động lực lượng, giải tỏa hầm thiếc tái hoạt động tại khu vực Núi Cao