Lâm Đồng: Hỗ trợ hai nạn nhân mua bán người được giải cứu

Công an trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân Cil Ka Lương
Công an trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân Cil Ka Lương
Công an trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân Cil Ka Lương
Lên top