Lâm Đồng: Điều tra vụ gần 400 cây thông ba lá bị đục cây, cưa hạ

Lên top