Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: 10 người tấn công 7 người, gây trọng thương 1 người