Làm căn cước công dân gắn chip online như thế nào?

Cổng dịch vụ Công - nơi người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân online. Ảnh chụp màn hình
Cổng dịch vụ Công - nơi người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân online. Ảnh chụp màn hình
Cổng dịch vụ Công - nơi người dân thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân online. Ảnh chụp màn hình
Lên top