Làm căn cước công dân gắn chip ở đâu?

Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động. Ảnh: V.Dũng.
Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động. Ảnh: V.Dũng.
Người dân ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động. Ảnh: V.Dũng.
Lên top