Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Giấy xét nghiệm COVID-19 bị sửa chữa. Ảnh: Công an Hải Dương
Giấy xét nghiệm COVID-19 bị sửa chữa. Ảnh: Công an Hải Dương
Giấy xét nghiệm COVID-19 bị sửa chữa. Ảnh: Công an Hải Dương
Lên top